Twee vragen stonden centraal in de imago-onderzoeken die LAgroup in 2010 en 2014 uitvoerde voor het Drents Museum. Wat is het imago van het Drents Museum onder (potentiële) gebruikers in Noord-Nederland en de Randstad? En wat kan het museum doen om in de toekomst nog aantrekkelijker te worden voor bezoekers?

2009 - nulmeting
Tussen medio 2010 en medio 2011 werd het Drents Museum verbouwd en uitgebreid naar ontwerp van Erick van Eegeraat. Dit was voor het museum een reden om LAgroup te vragen de identiteit en het imago van het museum nader te bestuderen. Daarnaast wilde het museum weten hoe men het beste de nieuwe vleugel kon programmeren. Om inzicht te krijgen in het imago van het museum zette LAgroup, samen met Blauw Research, een online vragenlijst uit onder medium en heavy users van musea in Noord-Nederland en de Randstad. Voor het programmeringsonderzoek organiseerden we een drietal focusgroepen, met huidige bezoekers van het Drents Museum en met twee potentiële doelgroepen (toeristen in Drenthe en gezinnen met kinderen). Tijdens de focusgroepen kwamen de wensen en behoeften van de doelgroepen naar voren en werden interessante suggesties gedaan hoe het museum aantrekkelijker gemaakt kan worden. De uitkomsten van het onderzoek vormden input voor de positionering van het Drents Museum na 2011.

2014 - eenmeting
Om de positie van het Drents Museum voor de toekomst te kunnen bepalen en meer bezoekers te kunnen trekken, wilde het museum weten wat zijn imago is onder ‘gebruikers’ van kunst en cultuur en dan met name van musea. Dit imago-onderzoek zou primair moeten plaatsvinden onder niet-bezoekers uit de belangrijkste herkomstgebieden, namelijk Noord-Nederland en de Randstad. Met behulp van dit nieuwe imago-onderzoek kon daarnaast inzicht verkregen worden in de ontwikkeling van het imago van het museum sinds de verbouwing in 2011. Optioneel werd de mogelijkheid aangeboden om, naast medium en heavy users van kunst en cultuur, ook light users en bezoekers te enquêteren. Wij hebben de uitkomsten besproken met het managementteam van het Drents Museum en aanbevelingen gedaan voor de volgende 4 à 5 jaar.