Elke vier jaar, sinds 2002, onderzoekt LAgroup samen met NBTC-NIPO Research het vrijetijdsimago van middelgrote en grote steden in Nederland. Aan Nederlandse bezoekers en potentiële bezoekers van deze steden wordt gevraagd naar het beeld dat zij hebben van de stad. De nieuwste en vijfde editie gaat binnenkort van start. Per editie nemen circa 20 (deels dezelfde) steden deel.

Waaruit bestaat het toeristisch imago van een stad?
Het toeristische of vrijetijdsimago is samengesteld uit sfeeraspecten, het niet-tastbare product van een stad, en uit productaspecten, het tastbare product van een stad, zoals het culturele, horeca-, evenementen-, winkel- en het overige toeristische aanbod. Zodoende ontstaat het imago van de stad gezien door de ogen van de Nederlandse bezoekers en potentiële bezoekers. In het toeristisch imago-onderzoek wordt ook in beeld gebracht welke (traditionele en nieuwe) mediakanalen de bezoekers voorafgaand, tijdens en na een bezoek aan een stad gebruiken.

Foto: Birte Querl

Wat is de x-factor van aantrekkelijke steden?
Steden met het sterkste toeristische imago scoren hoog op zowel de sfeer- als de productaspecten. In de top 5 van de laatste editie (2014) stonden de steden Maastricht, Amsterdam, Utrecht, Leiden en Haarlem. Deze steden vertonen een paar gezamenlijke kenmerken: ze beschikken over een historische binnenstad en een universiteit (m.u.v. Haarlem) en het zijn steden met een breed cultuuraanbod.

Inzicht in het toeristische imago - welk voordeel biedt dat?
Een vergelijkend toeristisch imago-onderzoek kan een belangrijke bijdrage leveren aan het op de juiste wijze positioneren van de stad. Door vergelijking met de verschillende deelnemende steden wordt duidelijk hoe een bepaalde stad scoort ten opzichte van andere Nederlandse steden. Het resultaat is interessant voor citymarketeers, toeristische beleidsmedewerkers en de toeristische achterban, maar kan ook zeer nuttig zijn in de politieke besluitvorming.

Het resultaat
De resultaten van het toeristisch imago-onderzoek zijn beschreven in een beeldende rapportage die bestaat uit twee delen: een algemeen deel met de uitkomsten van alle deelnemende steden en een specifiek deel met gedetailleerde uitkomsten per stad, aangevuld met specifieke en concrete aanbevelingen hoe de stad (nog) beter gepositioneerd kan worden.