De gemeente Hellendoorn moet naar 2020 en verder flink bezuinigen, door grote overschrijdingen binnen het sociaal domein jeugdzorg en wmo en tegenvallende uitkeringen uit het Gemeentefonds van het Rijk. Dit is bij driekwart van de gemeenten in Nederland het geval. Ook de culturele sector ontsprong de bezuinigingsdans niet in de gemeente Hellendoorn. LAgroup ondersteunde het cultuurbedrijf ZINiN bij het opstellen van bezuinigingsscenario's. De impact die ZINiN heeft voor de (inwoners van de) gemeente brachten we als eerste in beeld.

Foto: ZINiN-gebouw, Huis voor Cultuur en Bestuur (hartvanhellendoorn.nl)

ZINiN en de opdracht aan LAgroup
ZINiN is het cultuurbedrijf binnen de gemeente Hellendoorn (36.000 inwoners) met onder meer de functies bibliotheek (vijf vestigingen), het 'Dorpshuis' (non profit theater/muziek en verhuur/vergadercentrum), professioneel theater, bioscoop/filmhuis, het openluchttheater en het Toeristisch Bureau Hellendoorn. ZINiN viel een bezuinigingstaakstelling ten deel van 10% van de basisexploitatiesubsidie. Men vroeg LAgroup om te ondersteunen bij het invullen van deze taakstelling. Het uitgangspunt was dat gezocht zou worden naar bezuinigingen die een zo beperkt mogelijk effect zouden hebben op de gemeenschap.

De impact van ZINiN, bezuinigingsscenario's en een vaste taakstelling
Om te laten zien wat ZINiN voor rol speelt voor de (inwoners van deze) gemeenschap brachten we de impact van cultuur in beeld op de culturele, economische, sociaal/maatschappelijke, promotionele en toeristische waarden. Om de kernvraag van bezuinigingen in te vullen bedachten we samen met ZINiN drie scenario's:

  1. Transformatie bibliotheekfilialen
  2. Beëindigen van functies
  3. Aantal activiteiten van functies verminderen

Per scenario gaven we een haalbaar bezuinigingsbedrag aan en noemden de consequenties ervan voor ZINiN en de gemeenschap. Los van deze scenario's zijn er met 'vaste' taakstellingen kansen voor besparingen op andere kosten en extra eigen inkomsten, waardoor er minder bezuinigd hoeft te worden binnen de scenario's. Dit alles resulteerde is een pakket mogelijke maatregelen waaruit ZINiN en de gemeente een keuze kunnen maken.

Foto: openluchttheater (zinin.com/otn)