De gemeente Vught staat met name bekend vanwege Kamp Vught, maar heeft meer te bieden. In opdracht van de gemeente stelden we een nota toerisme & recreatie op waarin we het groene karakter, de bijzondere geschiedenis en het chique imago van de gemeente als interessante richtingen kozen voor de toeristische ontwikkeling.

Vught is een aantrekkelijke groene gemeente dichtbij 's-Hertogenbosch die bekend is vanwege Nationaal Monument Kamp Vught. Maar de toeristisch-recreatieve kansen werden nog onvoldoende benut. De gemeente Vught benaderde LAgroup om een integrale nota voor recreatie & toerisme op te stellen. Op basis van een analyse van de huidige situatie in Vught en een sterkte-zwakteanalyse concludeerden we dat Vught zich het beste kan profileren met haar geschiedenis (Vught in oorlogstijden), haar groene karakter (Vught in de buitenlucht) en haar chique imago (Stijlvol Vught). Deze ontwikkelingslijnen vertaalden we naar een longlist met projecten. Vier kansrijke projecten werkten we uit in een projectenboek: het opzetten van een toeristisch-recreatief platform, het ontwikkelen van vernieuw(en)de routes, het realiseren van horeca in de buitenlucht en het versterken van recreatie bij de IJzeren Man.