Japanmuseum SieboldHuis in Leiden heeft zich ontpopt tot een klein, maar relatief goed bezocht museum over Japan en de historische figuur Von Siebold. Het verlies van een groot deel van de subsidie stelt het museum voor een grote uitdaging, Om het voortbestaan mogelijk te maken moet het museum zich heruitvinden. Wij ontwikkelden het nieuwe toekomstscenario, inclusief de financiële prognoses ervan.

Om tot een scenario voor een levensvatbare toekomst van het Japanmuseum SieboldHuis te komen, ontwikkelden we allereerst vijf scenario's, variërend van een Japans cultureel-economisch ontmoetingscentrum tot een Japan Experience. Onderliggers voor de scenario's waren onder meer interviews met de collectie-eigenaren (Universiteit Leiden, Museum Volkenkunde en Naturalis), sessies met de directie en Raad van Toezicht en een benchmark van vergelijkbare kleine musea.

Businesscase op hoofdlijnen
De twee - via een beoordelingsmatrix - als meest kansrijk beoordeelde scenario's zijn door ons uitgewerkt tot op het niveau van een businesscase op hoofdlijnen. Hierbij werkten we de concepten verder uit. 

Essentiële vragen
Essentiële vragen daarbij waren: wat is het narratief van het concept? Met welk gevoel en welke inzichten wil je dat bezoekers na hun bezoek naar buiten stappen? Hoe ziet je (fictieve) programmering eruit? Wie zijn je doelgroepen? Hoeveel bezoekers kun je verwachten? Wat zijn de gemiddelde inkomsten per bezoeker? Hoe ziet je organisatie(model) eruit? Etc. Per concept werden door bbn adviseurs de bouwkundige kosten geraamd. Het opstellen van de exploitatieprognoses lag in onze handen. 

Veiligstellen van een nieuwe toekomst
Op basis van de prognoses en ons advies voor het voorkeursscenario zijn directie en de Raad van Toezicht begonnen aan het veilig stellen van een nieuwe toekomst van het Japanmuseum.

sieboldhuisonder.jpg#asset:2496