In de gemeente Bergen (L) ligt 't Leukermeer. De gemeente heeft al jaren de ambitie om het gebied rondom 't Leukermeer verder te ontwikkelen met dag- en verblijfsrecreatie en vroeg LAgroup om kansrijke toeristisch-verblijfsrecreatieve ontwikkelingsrichtingen op te stellen. We ontwikkelden hiervoor de concepten 1) Water experience, 2) Family entertainment, outdoor sports & fun en 3) Go slow!

De ontwikkeling van 't Leukermeer wordt opgepakt onder de noemer Maaspark Well. De drie concepten voor het Maaspark bespraken we met de gemeente en met vertegenwoordigers van diverse organisaties, ondernemers en bewoners. Uiteindelijk koos de gemeente voor een combinatie van de richtingen Water Experience en Family Entertainment, Outdoor Sports & Fun. Wij werkten dit concept vervolgens gedetailleerder uit. Hierbij ontwikkelden we onder meer nieuwe verblijfsrecreatieve concepten voor bijzondere logies op het water en voor een jachthaven. 

Economic impact
Een raming van de economic impact van de ontwikkeling vormde eveneens onderdeel van de opdracht. Momenteel wordt het gebied stapsgewijs ontwikkeld door het gemeentelijk projectbureau.