Ontwikkeling kustzone Almere Duin

Amvest won de competitie om een compleet nieuw stadsdeel voor Almere te ontwikkelen, langs de kust van het IJmeer. Inmiddels wordt het gerealiseerd onder de naam Almere Duin. Wij adviseerden Amvest over passende vrijetijdsfuncties die het gebied levendig en aantrekkelijk maken.

De gemeente Almere vroeg drie beleggers, waaronder Amvest, een ontwikkelingsvisie op te stellen voor de kustzone bij Almere Poort, een gebied van 140 hectare langs het IJmeer bij het Muiderstrand. Er moet tot 2020 een compleet stadsdeel worden ontwikkeld met 3.000 woningen, zorg, onderwijs, kantoren, detailhandel, leisure, hotel(s) en horeca. Amvest heeft deze uitdaging opgepakt met een team van architecten, stedenbouwkundigen, milieudeskundigen en branchespecialisten. Binnen een korte periode is een hoogwaardig en onderscheidend plan ontwikkeld. LAgroup bracht in het team haar kennis in over leisure en horeca, dacht mee over het gebiedsconcept, formuleerde een programma voor leisure en horeca en berekende de financiële consequenties: investeringen, huurwaarden en bijdrage in de grondexploitatie. Amvest won de prijsvraag en is inmiddels met de realisatie van Almere Duin begonnen. Zie ook duin.nl.