In 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. Het semipermanente paviljoen Lân fan Taal is een van de attracties die de provincie dat jaar wil ontwikkelen. Voor deze attractie, nog in de fase van een globaal concept, hebben wij een eerste financiële onderbouwing opgesteld. De provincie heeft de resultaten hiervan gebruikt voor een go/no go besluit over het realiseren van Lân fan Taal.

Voor de provincie Friesland gaven wij een eerste financiële onderbouwing van Lân fan Taal, een stadsthemapark waarin alles draait om taal. Lân fan Taal is ontwikkeld in het kader van Leeuwarden, Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. De ontwikkeling van Lân fan Taal bevindt zich nog in een conceptfase (een eerste idee, een visioen voor een stadsthemapark) en zal in een volgende fase verder worden uitgewerkt in attracties en tentoonstellingen. Voor de financiële onderbouwing maakten we een exploitatiemodel waarin we de consequenties van een aantal scenario’s konden doorrekenen. De scenario’s waren: een minimum en een maximum scenario en een scenario met gratis en een met betaalde toegang. We maakten inschattingen voor het doorrekenen van de exploitatie en deden aannames ten aanzien van de omvang van de attractie, de programmering, de openingstijden, de te verwachten bezoekaantallen, de bestedingen en de personele inzet. De raming van investeringskosten is gemaakt door Tinker Imagineers, het bureau dat het concept heeft ontwikkeld. Op basis van deze financiële onderbouwing heeft de provincie besloten Lân fan Taal verder te ontwikkelen tot een van hoofdattracties van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.