Middelharnis is een mooie plaats op Goeree-Overflakkee. Gemeente, bewoners en marktpartijen werken samen om de leefbaarheid te vergroten en Middelharnis aantrekkelijker te maken voor zowel inwoners als bezoekers. Samen met Lola Landscape Architects heeft LAgroup geadviseerd over de potentie van Middelharnis op het gebied van recreatie en toerisme en hoe er op de juiste plekken de juiste levendigheid georganiseerd kan worden.

Middelharnis is een mooie plaats op Goeree-Overflakkee. Gemeente, bewoners en marktpartijen werken samen om de leefbaarheid te vergroten en Middelharnis aantrekkelijker te maken voor zowel inwoners als bezoekers. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft het O-team gevraagd te helpen om keuzes te kunnen maken die de kwaliteit van Middelharnis versterken. Het O-team is onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en ondersteunt overheden en maatschappelijke organisaties bij complexe ruimtelijke opgaven. 

Palmboom van Komen en Gaan, Middelharnis (kunstenaar: Jan Samsom, 2003)
Palmboom van Komen en Gaan, Middelharnis (kunstenaar: Jan Samsom, 2003) Foto: Google Streetview

Het verhaal van Middelharnis
Het O-team heeft op zijn beurt een aantal ontwerpers en adviseurs gevraagd om, vanuit verschillende invalshoeken, richting te geven aan 'Het verhaal van Middelharnis'. Samen met Lola Landscape Architects heeft LAgroup een bijdrage geleverd: over de potentie van Middelharnis op het gebied van recreatie en toerisme en hoe er op de juiste plekken de juiste levendigheid georganiseerd kan worden. Daarbij is aangesloten bij en advies gegeven over lopende projecten van diverse lokale stakeholders. De gemeente kan op grond daarvan keuzes maken voor projecten die daadwerkelijk bijdragen aan de ruimtelijke en economisch-toeristische kwaliteit van Middelharnis.