In een wereld die sterk aan het digitaliseren is, blijft de live ontmoeting nog steeds van essentiële waarde. Terwijl niet elke digitale communicatie is wat je dacht dat die was – is het fake of echt? – biedt de live ontmoeting vertrouwen en vormt een sterke basis voor overleg, kennisuitwisseling en relatieopbouw. In deze Live Communicatie markt doet LAgroup met regelmaat, en ook nu weer, onderzoek.

MICE, Live Communication, …. De markt voor congressen, beurzen, evenementen en incentives is grensoverschrijdend, dus de termen waarmee deze markt wordt geduid zijn veelal in het Engels. Niet voor niets heet de brancheorganisatie voor deze sector CLC-VECTA Centrum voor Live Communication. Nieuwe vormen van communicatie en technologische trends hebben invloed op deze markt. Geer Schakel volgt deze ontwikkelingen op de voet, onder andere in de Werkgroep Live Communication 3.0 van CLC-VECTA. We schreven hier eerder over.

Worstelen met de ontwikkelingen
Ondernemers in de sector maar ook overheden worstelen met de vraag hoe zij met die ontwikkelingen moeten omgaan. Enerzijds kunnen nieuwe media en digitale communicatie (zoals webconferencing, virtual reality) een bedreiging vormen en de noodzaak verminderen om elkaar live te ontmoeten. Tegelijkertijd zie je overal groei van accommodaties die Live Communicatie faciliteren. Dat betreft zowel ‘klassieke’ congres- en beursgebouwen als ‘branchevreemde’ aanbieders zoals theaters, sportcomplexen en opleidingscentra. Bij hergebruik van industrieel en historisch erfgoed is niet zelden een eventfunctie – in de breedste zin van het woord – de (financiële) kurk waar de herontwikkeling op drijft.

Onderzoek nut en noodzaak internationaal congrescentrum G10-gemeente
Voor een G10-gemeente onderzoeken adviseurs Geer en Erik nut en noodzaak van een internationaal congrescentrum. De stad heeft een uitstekende positie in een aantal relevante sectoren en heeft de ambitie zich hiermee sterker internationaal te profileren. Wij kijken naar de marktpotentie van internationale corporate en associatie congressen, bevragen congresorganisatoren, brengen in kaart wat vergelijkbare steden in het buitenland op dit terrein te bieden hebben, onderzoeken geschikte locaties en stellen een business case op voor het congrescentrum.

Swisstech Convention Center, Lausanne. Foto (c) Fernando Guerra - FG+SG architectural photography
Advisering gemeente Zwolle over live communicatie markt
Momenteel adviseert Geer de gemeente Zwolle over de vraag of de ontwikkelingen in de markt voor live communicatie al dan niet aanleiding zijn voor het gemeentebestuur van Zwolle om daarin samen met marktpartijen een actieve rol te nemen. Wat betekent live communicatie voor Zwolle en wat wil Zwolle betekenen voor live communicatie? Wat is daarvoor nodig, wat is er al en hoe het ontbrekende in te vullen? En wat is daarbij dan de opstelling van het gemeentebestuur?

Onderzoek potentie commerciële verhuur nieuw te bouwen theater
Ten slotte brengt Erik de potentie in kaart die commerciële verhuur biedt voor een nieuw te bouwen theater in één van de grotere Nederlandse gemeenten. Het onderzoek geeft zowel de theaterdirectie als de gemeente meer duidelijkheid over de extra verdienpotentie van de commerciële verhuurfunctie van het fraaie nieuwe theater.
(c) Adam Fedélin via Flickr (cc).
(c) Adam Fedélin via Flickr (cc).