De WERV-regio (Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal) én de gemeente Barneveld trokken samen op om hun toeristische kwaliteiten beter voor het voetlicht te brengen. LAgroup ontwikkelde in opdracht van de vijf gemeenten een promotie- en marketingplan waarin ingezet wordt op drie verbindende en toeristisch interessante thema’s: Oorlog & Vrede, Natuur & Voeding en Natuur & Landschapsbeleving.

Sinds maart 2002 bundelen de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal hun krachten in het regionaal stedelijk netwerk de 'WERV-regio'. In hun 'Economisch Actieplan WERV' wordt toerisme en recreatie gezien als een van de speerpunten die de regio een impuls kunnen geven. De buurgemeente Barneveld heeft zich bij dit toeristische initiatief aangesloten. LAgroup werd gevraagd een marketing- en promotieplan op te stellen, waarmee de kernwaarden van de vijf gemeenten op het gebied van natuur (o.a. de Nationale Parken de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug) en cultuur (o.a. het Kröller-Müller Museum, het Bevrijdingsfestival en de Rijnweek) worden gecombineerd. We formuleerden een drietal verbindende thema's: Oorlog & Vrede, Natuur & Voeding en Natuur & Landschapsbeleving. In het kader van deze thema's werkten we samen met de toeristisch-recreatieve sector een serie kansrijke projecten uit, waarop de regio moet inzetten om zich toeristisch te kunnen onderscheiden.