Samen met de directie en marketingafdeling van Schouwburg Kunstmin hebben we een bij de organisatie passende marketingstrategie en tactiek ontwikkeld. We boden concrete handvatten waarmee de marketingafdeling haar prioriteiten kan bepalen voor de eerstvolgende twee jaar.

Schouwburg Kunstmin is per 1 januari 2014 verzelfstandigd. Tegelijkertijd werd de monumentale zaal van Kunstmin gerenoveerd en was het Energiehuis geopend. Volop ontwikkelingen, en volop reden om een nieuwe marketingstrategie te ontwikkelen. Wij werden benaderd om - samen met de marketingafdeling - de marketing onder de loep te nemen en met de organisatie concrete plannen te maken. Hierdoor kan de verzelfstandigde organisatie met een gerenoveerde schouwburg en een nieuw Energiehuis haar (potentiële) bezoekers beter benaderen.

Iteratief proces
We hebben het traject opgedeeld in verschillende onderdelen, en hebben deze onderdelen iteratief doorlopen. We gingen in op context, visie en doelstellingen, branding en positionering, doelgroepen en verkoop, programmering en prijsstelling en monitoring & onderzoek. Uit deze afzonderlijke bouwblokken zijn door ons marketing(sub)doelstellingen en inhoudelijke taken en activiteiten gedestilleerd, met deadlines door het jaar heen, zodat de prioriteiten gestructureerd uitgevoerd kunnen worden. Vanuit de sterktes en voorkeuren van het team hebben we de specifieke verantwoordelijkheden uit de strategie belegd bij de verschillende medewerkers. De afdeling heeft een groei doorgemaakt tijdens het proces. Het plan bood hen handvatten om de prioriteiten te stellen en de marketingopgave beter te structureren.