Bioscoopconcern ​Pathé is van plan een nieuwe mulitplex bioscoop te realiseren in het centrum van Leeuwarden. Plaatselijke bioscoopexploitanten maakten bezwaar tegen de daarvoor benodigde wijziging van het bestemmingsplan. Het plan moest daarom worden getoetst aan de Ladder voor Duurzame Verstedelijking: is er een actuele regionale behoefte aan een bioscoop van dergelijke omvang?

In opdracht van de gemeente Leeuwarden heeft LAgroup onderbouwd dat er inderdaad een actuele regionale behoefte is aan nieuwe bioscoopstoelen in Leeuwarden. Dat heeft vooral te maken met het beperkte bestaande aanbod, zowel in aantal stoelen als in kwaliteit die aansluit bij de huidige eisen van de consument.

De rechtszaak die hierover werd gevoerd, is eind 2016 behandeld bij de Raad van State. Mede dankzij de rapportage van LAgroup en de inbreng tijdens de rechtszitting heeft de Raad van State de bezwaren tegen de komst van de bioscoop afgewezen.