Marktruimte en huurwaarde megaplexbioscoop Jaarbeurs

Na een eerder onderzoek naar bezoekaantallen, exploitatie en huurwaarde van een nieuwe megaplex bioscoop bij de Jaarbeurs in Utrecht hebben wij ten behoeve van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking de actuele regionale behoefte aan bioscoopstoelen in Utrecht in kaart gebracht.

Op en rondom het Jaarbeursterrein in Utrecht verrijst de komende jaren een nieuw stuk stad. Tot 2022 wordt fasegewijs een Centrumboulevard ontwikkeld, met een hotel, food court, kantoren, woningen en leisurevoorzieningen. Deze boulevard verbindt het centrum van Utrecht met de vernieuwde Jaarbeurspassage en de gerenoveerde beurshallen. Een van de nieuwe leisurevoorzieningen, te openen in 2017, is een Kinepolis bioscoop. Met 14 zalen en 3.300 stoelen wordt het een megaplex, de grootste bioscoop van Nederland. 

Aan die realisatie is een lang proces voorafgegaan, waarbij LAgroup op verschillende momenten een rol heeft gespeeld. In een van de eerste fasen hebben we prognoses opgesteld voor het aantal bezoekers, de exploitatie en de huurwaarde die het complex kan opleveren. Dit ter onderbouwing van de businesscase voor het plan.

Bij de procedure rondom de bestemming van de bioscooplocatie kwam de Ladder voor Duurzame Verstedelijking om de hoek kijken, een ruimtelijk toetsingskader. Om nieuwe stedelijke voorzieningen - waaronder bioscopen - te kunnen realiseren, moet de actuele regionale behoefte aan die voorzieningen worden aangetoond. LAgroup heeft deze onderbouwing verzorgd voor het bioscoopplan. Mede op basis daarvan konden de ruimtelijke procedures succesvol worden doorlopen en is inmiddels de bioscoop in aanbouw.