Marktruimte en spin-off recreatie in en rond het Markermeer-IJmeer

Voor de tijdelijke Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer (WMIJ) bracht LAgroup de toeristisch-recreatieve waarde in kaart van de ecologische maatregelen die in het gebied worden doorgevoerd, zoals de aanleg van de Markerwadden. Zo werd duidelijk welke realistische (economische) bijdrage de plannenmakers aan de natuurontwikkeling konden leveren.

Het Markermeer-IJmeer is een van de grootste natuurgebieden van Nederland en een recreatieplek voor velen. Om te voorkomen dat de natuurwaarde en recreatieve waarde van het gebied afnemen, is het Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem (TBES) ontwikkeld; dat voldoet aan Natura 2000 eisen én is bestand tegen de stedelijke druk uit de omgeving. De Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer vroeg LAgroup wat de toeristisch-recreatieve waarde kan zijn van de ecologische maatregelen. Met behulp van betrokken stakeholders inventariseerden wij de recreatieplannen (onder andere voor campings, vakantiewoningen en hotels) in de gehele kustzone en onderzochten voor welk deel daarvan marktruimte is. Van de realistische plannen werd bepaald welke alleen dankzij de ecologische maatregelen kunnen doorgaan en wat daarvan de economische effecten zijn.