Zaanstreek-Waterland, een gebied met geheel eigen karakteristieken en sterkten. Maar tegelijkertijd onder de rook en invloedssfeer van Amsterdam. Wat betekent dat voor het hotelaanbod in deze regio? Is dat alleen dienstbaar aan de grote hotelvraag in Amsterdam? Of kan en moet het voor de regio zelf van waarde zijn, om toeristen te trekken en zakelijke gasten te huisvesten? LAgroup onderzoekt het.

In 2014 brachten wij de kansen voor nieuwe logiesvoorzieningen in Waterland in kaart. Omdat er sindsdien met name in de hotelmarkt nogal wat ontwikkelingen zijn, wil de regio – nu inclusief de Zaanstreek – een update met betrekking tot de hotelmarkt. Met name in de zuidelijke gemeenten van de regio, die tegen Amsterdam aanliggen, zijn er veel aanvragen voor nieuwe hotels. De vraag is of daar marktruimte voor is en of de regio daar zelf ook iets mee opschiet.

Wij onderzoeken de ontwikkelingen in de hotelmarkt sinds 2014 – in de regio en landelijk – en inventariseren bouwplannen voor nieuwe hotels en de kans op realisatie daarvan. Ook worden hoteliers en B&B-houders in de regio geënquêteerd: wat is hun bezetting, waar komen hun gasten vandaan en wat is het bezoekmotief van die gasten? Hoe zien zij de markt in de komende jaren? Op basis van de verwachte ontwikkeling van de vraag vanuit toerisme, zakelijk gebruik en congressen en beurzen, berekenen we de marktruimte voor nieuwe hotelkamers tot 2022. Samen met de betrokken gemeenten worden kansenzones benoemd waar nieuwe hotels het beste zouden kunnen ‘landen’.

Het onderzoek is niet alleen van belang om te voorkomen dat er voor leegstand wordt gebouwd. Afstemming tussen de gemeenten bij het aanwijzen van hotellocaties, samen zorgen voor een evenwichtig en divers hotelaanbod, duidelijkheid bieden aan marktpartijen, zijn doelen die met een dergelijk regionaal hotelonderzoek kunnen worden bereikt.