Marktruimte hotels regio Breda

De gemeente Breda vroeg LAgroup de stand van zaken in kaart te brengen van de hotelmarkt in Breda. Het betrof het actuele aanbod en de actuele hotelvraag/bezetting, een doorkijk naar de marktruimte voor nieuwe hotelkamers in Breda en aanbevelingen voor hotelbeleid. De uitkomsten zijn door de gemeente verwerkt in een gemeentelijke hotelvisie.

Breda kent veel plannen voor nieuwe hotelkamers. Bovendien was er tussen 2010 en 2012 al een sterke groei geweest van het hotelaanbod in de stad. De gemeente had onvoldoende inzicht in de hotelmarkt om de nieuwe initiatieven goed te kunnen beoordelen en wil daarom een hotelvisie opstellen, inclusief een beoordelingskader voor nieuwe hotelplannen. 

LAgroup heeft alle relevante aspecten met betrekking tot de hotelmarkt in de regio Breda in kaart gebracht: huidig hotelaanbod in omvang, typering, ligging en kwaliteit, inclusief aanbod B&B's en Airbnb; de huidige kamerbezetting en de segmentering van de kamervraag (zakelijk, toeristisch, MICE); bouwplannen voor nieuwe hotels; marktontwikkelingen die de vraag naar hotelkamers beïnvloeden. Dat alles leidde tot een integraal beeld van de kansen en bedreigingen voor de hotelmarkt in Breda, alsmede de ruimte voor nieuwe hotelkamers. Ook is richting gegeven aan een toetsingskader voor de beoordeling van hotelplannen en zijn aanbevelingen gegeven voor flankerend beleid.

De berekening van de marktruimte geeft de gemeente een belangrijk instrument in handen waar het gaat om hotelplanontwikkeling die moet worden getoetst aan de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Indien de locatie van een hotelplan niet de juiste bestemming heeft, moet worden aangetoond dat er een actuele regionale behoefte is aan nieuwe hotelkamers. Onze hotelstudie geeft daarvoor de benodigde onderbouwing. In mei 2017 heeft de gemeenteraad van Breda het gemeenlijk hotelbeleid vastgesteld, op basis van ons onderzoek.