De huidige locatie van Martiniplaza is prima, maar om concurrerend te blijven en toekomstbestendig te zijn, zal er aanzienlijk geïnvesteerd moeten worden in MartiniPlaza. In de exploitatie moet meer focus komen op de business-2-businessmarkt. Dat zijn in hoofdlijnen de conclusies van het onderzoek dat wij in opdracht van de gemeente Groningen uitvoerden over en met MartiniPlaza.

Vanwege de moeizame exploitatie van de afgelopen jaren gaf de gemeenteraad van Groningen ons opdracht om een onderzoek te doen naar de toekomst van het bekende Groningse evenementencomplex. MartiniPlaza is onder meer de thuishaven van een van Nederlands basketbal topploegen, is een bekende theater- en concertlocatie en geldt als dé congres- en beurslocatie van Noord-Nederland.

Marktanalyses, uitgebreide interviews met stakeholders en boekers en een benchmark met vergelijkbare complexen in binnen- en buitenland vormden het fundament onder ons advies. Ook deden we onderzoek naar het maatschappelijk en economisch belang van MartiniPlaza voor stad en regio. Hieruit bleek dat MartiniPlaza een substantiële bijdrage levert aan de regionale werkgelegenheid en daarnaast een onmisbare voorziening is voor bewoners, bedrijven en kennisinstellingen in Groningen.

LAgroup concludeerde dat MartiniPlaza levensvatbaar is, maar dat er wel iets moet gebeuren om dat te blijven. In een tijd waarin de concurrentie volop innoveert en uitbreidt, is niets doen geen optie. Wij adviseerden het nieuwe MartiniPlaza om meer in te zetten op business-2-business. Voor een levensvatbaar en financieel gezond MartiniPlaza is een aanzienlijke investering in het complex nodig. Met deze investering moet achterstallig onderhoud worden weggewerkt én krijgt vooral het congresproduct een kwaliteitsimpuls.

Voor een gezonde exploitatie volstaat het niet om alleen te investeren in het pand. Wij deden ook aanbevelingen om de uitstraling en kwaliteit te verbeteren, de organisatie verder te laten professionaliseren, evenals de promotie en sales. Met de nieuwe koers kan MartiniPlaza haar positie en haar maatschappelijk belang voor de stad en regio zeker stellen.