Het voormalige vissersdorp Volendam, met de 'palingsound', en het oude Zuiderzee- en kaasstadje Edam trekken al jaren veel toeristen uit binnen- en buitenland. Toerisme is dan ook een van de economische pijlers van de gemeente Edam-Volendam. Om bezoekers langer te laten verblijven, wenst de gemeente meer kwaliteit in haar toeristisch aanbod.

Aangezien de gemeente nog niet over een toeristisch beleid beschikte, vroeg ze aan LAgroup een toeristische visie met een uitvoeringsprogramma te ontwikkelen. Op basis van o.a. een interactief proces met diverse betrokkenen (toeristisch sector, bewoners, Raad) formuleerden we een visie die inzet op het verbeteren, verbinden en vernieuwen van het bestaande toeristische aanbod. Doel daarvan is een kwalitatief beter aanbod. We vertaalden dit in een ideeënprogramma met negen concrete projecten, zoals een hedendaags culinair evenement rondom kaas in Edam, een eigentijdse presentatie van het rijke verleden van Volendam en een voorstel voor de verbetering van de huidige organisatiestructuur voor de toeristische promotie van Edam en Volendam. Daarbij presenteerden we waar mogelijk referentieprojecten van elders ter inspiratie. Het beleid is inmiddels vastgesteld en daarmee openbaar: www.edam-volendam.nl/portal-home/rapporten-ondernemen (scrollen naar de kop ‘Detailhandel, economische zaken, toerisme’, de laatste twee rapporten van de lijst met documenten).