Meting prestatieafspraken Stichting Oneindig Noord-Holland

Stichting Oneindig Noord-Holland geeft, met onder andere een website en activiteiten, invulling aan het verhalenplatform waarmee het culturele erfgoed in Noord-Holland toegankelijk wordt gemaakt. Het platform, eind 2012 door de provincie verzelfstandigd, is door ons in 2015 geëvalueerd. In 2014 is www.innl.nl, de virtuele nalatenschap van het Nationaal Historisch Museum, door SONH overgenomen.

De evaluatie van Stichting Oneindig Noord-Holland was zowel kwantitatief als kwalitatief. Als eerste keken wij naar de financiële prestatieafspraken die zijn gemaakt tussen de provincie Noord-Holland en de Stichting Oneindig Noord-Holland. Deze financiële prestatieafspraken richtten zich op de verhouding publieke-private inkomsten. Daarnaast beoordeelden we of de inhoudelijke doorontwikkeling van het platform conform de prestatieafspraken is doorgevoerd. Het ging daarbij om het behouden van het erfgoed en het versterken van het draagvlak ervoor, door onder andere de website Oneindig Noord-Holland met daarop verhalen, routes en objecten. Als derde evalueerden we de prestatieafspraken met betrekking tot het participerend netwerk.

Op basis van de evaluatie hebben we onze bevindingen en conclusies gegeven en een serie aanbevelingen gedaan, per prestatieafspraak en overall. De aanbevelingen richtten zich op verbetering van de bestaande en op nieuwe prestatieafspraken, maar ook op de manier waarop de geëvalueerde onderwerpen (financiën, inhoudelijke doorontwikkeling en netwerk) door de Stichting Oneindig Noord-Holland in de toekomst beter of anders kunnen worden uitgevoerd. Mede uitgaande van onze conclusies en aanbevelingen hebben de provincie en de Stichting Oneindig Noord-Holland prestatieafspraken voor de toekomst gemaakt.