Het in 2014 vernieuwde en vergrote poppodium Volt in Sittard maakte de bij de planvorming verwachte (te hoge) inhoudelijke ambities en financiële resultaten niet waar. In opdracht van de gemeente onderzocht LAgroup hoe de toekomst van het poppodium eruit zou moeten zien.

Foto: website sittard-geleen.nieuws.nl

Allereerst hebben wij de legitimatie van een poppodium voor Sittard-Geleen bekeken, ook in relatie tot de (cultuur)beleidsdoelstellingen van de gemeente. Na onderbouwd te hebben aangegeven dat die legitimatie er is, heeft LAgroup een nieuw inhoudelijk concept ontwikkeld dat past bij de ruim 90.000 inwoners tellende fusiegemeente; een schaalsprong naar een bredere en grotere programmering met een dito publieksbereik is nodig voor het draagvlak en de toekomstbestendigheid. Daarmee zou Volt het verdienpotentieel uit de stad maximaal kunnen verzilveren, en de exploitatiegevolgen van de schaalsprong grotendeels zelf kunnen financieren. Tot slot adviseerde LAgroup het poppodium te verzelfstandigen, zoals in de sector gebruikelijk is. En het daarmee weg te halen bij de welzijnsorganisatie waar het was ondergebracht, mede omdat deze constructie belemmerend werkte en het poppodium daardoor onvoldoende een eigen profiel en smoel kon realiseren. De gemeente besloot echter anders en bracht Volt onder bij cultuurbedrijf De Domijnen.