De financiële crisis luidde in 2008 structurele exploitatieverliezen in door een sterk dalend aanbod en verminderde publieksvraag, mede door de opening van grotere theaters in de omgeving. De gemeente vroeg LAgroup om een toekomstbestendige Tamboer te schetsen in een bedrijfsplan.

Transformatie nodig
De Tamboer in Hoogeveen was ooit het grootste theater van Drenthe; een grote stoelencapaciteit met bijbehorend aanbod voor publiek uit de hele provincie en verder. Uit eerste analyses bleek al snel dat het eens zo 'grote provincietheater' getransformeerd moest worden naar een theater dat past bij Hoogeveen.

Het traject en de veranderingen
Het traject om te komen tot een bedrijfsplan voor het nieuwe theater is gelopen via sessies met de werkgroep die bestaat uit theatermedewerkers vanuit de verschillende disciplines. We hebben samen eerst een nieuwe missie en hoofdambities geformuleerd, en vervolgens een nieuw inhoudelijk concept met een aangepaste aard en omvang. Dat houdt o.a. in minder en alleen populair geprofileerde professionele voorstellingen, en meer ruimte voor stadsprogrammering met een open, toegankelijk en interactief karakter voor en door de stad, in een werkgebied van alleen Hoogeveen en directe omgeving. Het theater zou hiervoor ook fysiek verkleind moeten worden. Samen met onze partner bbn adviseurs brachten we de benodigde investeringen in beeld voor o.a. verkleining van de grote zaal, transformatie van de middenzaal naar een kleinere multifunctionele zaal, en sterke verbetering van de voorzijde, entree en theatercafé. We stelden tot slot een exploitatieprognose op voor het nieuwe theater, inclusief een kleinere personeelsformatie en een voorstel voor de sanering van de zwaar negatieve financiële positie.