Nationaal Monument Kamp Amersfoort (NMKA) is een van de vier Nederlandse herinneringscentra. Het kamp fungeerde in WO II als ‘Durchgangslager’ voor zo'n 35.000 gevangenen. NMKA wil zijn maatschappelijke impact vergroten en zich ontwikkelen tot een volwaardig herinneringscentrum. Samen met TiMe Amsterdam stelden we het bedrijfsplan op dat dient als bedrijfsmatig fundament voor de toekomst van NMKA.

De urgentie voor verandering
Nationaal Monument Kamp Amersfoort voelt de urgentie om te veranderen. Omdat de wereld verandert én omdat NMKA het belang van de boodschap die het herinneringscentrum uitdraagt dagelijks bevestigd ziet. Ondanks het feit dat de Tweede Wereldoorlog en de verschrikkingen in het Polizeiliches Durchangslager Amersfoort iedere dag een stukje verder achter ons komen te liggen, lijkt de boodschap die NMKA uitdraagt iedere dag aan relevantie te winnen.

Terugbrengen van de sfeer van beklemming
NMKA heeft de afgelopen jaren samen met externe partijen nagedacht over de wijze waarop de bijzondere plek en de boodschap van het voormalige kamp duurzaam betekenis kunnen houden. Beide elementen zijn terug te vinden in de plannen voor herontwikkeling en uitbreiding van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Die plannen voorzien onder meer in het zichtbaar maken van de historie en biografie van de plek, het vertellen van de verhalen van slachtoffers, omstanders en daders en het invoelbaar maken van de sfeer van beklemming die het kamp vroeger had. Landschappelijke en architectonische ingrepen, alsmede de realisatie van een volwaardige – ondergrondse – tentoonstellingsruimte spelen daarin een belangrijke rol.

Bedrijfsplan als onderbouwing voor gefaseerde realisatie

Samen met TiMe Amsterdam en in samenwerking met de directie van NMKA schreven we het nieuwe bedrijfsplan voor de periode 2017 - 2020. Dit bedrijfsplan is een bedrijfsmatige onderbouwing van de plannen die gefaseerd zullen worden uitgevoerd. Met behulp van het mede door ons ontwikkelde bedrijfsplan werkt NMKA momenteel aan het verkrijgen van de benodigde funding en de realisatie van dit herinneringscentrum van – des te meer in deze tijden – grote importantie.

Overzicht toekomstplan Kamp Amersfoort (c) INBO Architecten
Overzicht toekomstplan Kamp Amersfoort (c) INBO Architecten
Impressie toekomstplan Kamp Amersfoort (c) Inbo Architecten/Juurlink+Geluk/Opera Amsterdam
Impressie toekomstplan Kamp Amersfoort (c) Inbo Architecten/Juurlink+Geluk/Opera Amsterdam
Impressie toekomstplan Kamp Amersfoort (c) Anbo Architecten/Juurlink+Geluk/Opera Amsterdam
Impressie toekomstplan Kamp Amersfoort (c) Inbo Architecten/Juurlink+Geluk/Opera Amsterdam