De plannen voor nieuwbouw van Theater aan de Parade in ’s‑Hertogenbosch lopen al sinds lange tijd. Nadat eerdere plannen niet doorgingen, wordt er anno 2017/2018 gewerkt aan een nieuw plan. Dit plan zal moeten worden gerealiseerd op dezelfde locatie als het huidige theater, voor een investeringssom van € 50 miljoen en met een gelijkblijvende exploitatiesubsidie. Om dit laatste mogelijk te maken wordt er veel verwacht van een 'stevige' horecafunctie en van commerciële verhuur. LAgroup is gevraagd de opbrengstpotentie van deze twee functies te ramen.

Ramingen op basis van marktpotentie en benchmark
LAgroup voert regelmatig opdrachten uit voor commerciële verhuur en/of horeca bij theaters. Met behulp van inzichten uit eerdere onderzoeken en extra marktonderzoek en benchmarks voor zowel de horeca als de commerciële verhuurfunctie raamden wij zowel de omzetpotentie als het 'bottom-line' financiële resultaat van de functies.

Ook input voor concept en ontwerpteam
Gedurende het adviestraject werkten we nauw samen met het ontwerpteam van Stevens en Van Dijck. Hierbij verkenden we samen wat - binnen de stedenbouwkundige grenzen - de meest optimale configuratie is voor zowel de verhuurfunctie als de gewenste 'stevige horeca'.