De Maatschappij Voor Volksgeluk gaat een nieuwe semipermanente en multifunctionele danceclub exploiteren in de rauwe Ferro-emailfabriek, gelegen in het te transformeren Merwe-Vierhavensgebied (M4H) in Rotterdam. LAgroup ondersteunde de gemeente en het havenbedrijf bij het opstellen van een concept en een businesscase voor de verkenning van de haalbaarheid van een danceclub op deze locatie en bij de selectie van een marktpartij.

Peter Koppen

Danceclub haalbaar op deze locatie?
De gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam werken in het Merwe-Vierhavensgebied M4H - hemelsbreed zo'n 3,5 kilometer van het centrum van Rotterdam aan de Noordelijke Maasoever - samen aan de transformatie van het oude havengebied naar een 'Innovation District', een gemengd en innovatief/creatief woon- en werkgebied inclusief functies als horeca en evenementen. In het karakteristieke blauwe Ferrocomplex, een voormalige emailfabriek met meerdere fabriekshallen, bedrijfsruimten en een grote ronde gashouder, willen ze een nieuwe danceclub faciliteren. LAgroup heeft voor de gemeente en het havenbedrijf in eerste instantie een financiële businesscase opgesteld om te toetsen of een danceclub op deze locatie überhaupt financieel haalbaar zou kunnen zijn. Als basis voor deze businesscase ontwikkelden we een inhoudelijk concept als voorbeeld voor een levensvatbare danceclub op deze locatie.

Tender marktpartijen en scan realiteitsgehalte plannen
Bij de keuze van een marktpartij bood LAgroup ondersteuning door de financiële exploitatieplannen van de marktpartijen op realiteitsgehalte te toetsen. De tender werd gewonnen door De Maatschappij voor Volksgeluk, waarvan de initiatiefnemers thans BAR exploiteren, een underground danceclub in het Schieblok. Voor de fabriekshal B waar de danceclub zal worden gevestigd, heeft ontwerp- en architectenbureau ZUS een ontwerp gemaakt met behoud van de industriële fabrieksconstructie en rauwe compositie. Het plan voor de nieuwe danceclub gaat uit van een capaciteit van maximaal 1.500 personen en omvat tevens een horecabedrijf met restaurant. De volledige fabriekshal B en het buitenterrein kunnen worden gebruikt voor (kleinere en grote) binnen- en buitenevenementen.