Een positie als jeugdtheatergezelschap in de basisinfrastructuur 2017-2020 van het Rijk, dat is wat Theatergroep Kwatta ambieert. Met het oog op de subsidieaanvraag benaderde de artistieke en zakelijke leiding ons om als kritisch klankbord te functioneren voor hun plannen voor de periode 2017-2020.

In een aantal intensieve sessies hebben wij de plannen van Kwatta met de artistieke en zakelijke leiding besproken. We hebben open en constructief met elkaar de plannen doorgenomen. Als buitenstaander lees en interpreteer je anders. Door discussies te voeren over de essentie van het plan kon Kwatta het plan finetunen. Kwatta kreeg door de sessies het vertrouwen dat zij een doorwrocht plan hadden ontwikkeld. Inmiddels heeft Kwatta een positief advies ontvangen van de Raad voor Cultuur en wacht zij op een definitieve vaststelling van de subsidie voor de basisinfrastructuur.