Theater De Vest in Alkmaar wilde een meerjarenbeleidsplan opstellen en vroeg LAgroup om ondersteuning daarbij.

Foto: website Theater De Vest in Alkmaar

Om te komen tot dit interne plan hebben we een intensief traject van werksessies doorlopen met een werkgroep van het theater. Daarbij waren naast het managementteam alle betrokken disciplines vertegenwoordigd. We hebben onder meer gebruikt gemaakt van door ons geïnventariseerde contextinformatie, het voorwerk van het theater en de expertise van sleutelfunctionarissen. Naast procesbegeleiding en penvoering nam LAgroup een initiërende en kritische rol aan, en leverde vakkennis en input. Voor de gebieden commerciële exploitatie (van onder meer de Grote Kerk) en marketing hebben we gespecialiseerde eigen adviseurs ingeschakeld. Het meerjarenbeleidsplan met SMART-doelstellingen heeft daarna ook gediend als basis voor een door het theater opgesteld meerjaren strategisch plan.