De Maastrichtse popmuziek is van toenemend belang voor het culturele profiel, de economie en de stedelijke ontwikkelingen van de stad. Door onder meer de vernieuwbouw van poppodium Muziekgieterij, verschillende plannen voor oefenruimten in de stad en het belang van onderlinge afstemming wilde de gemeente een popbeleid opstellen. LAgroup werd gevraagd hierbij te ondersteunen.

We organiseerden een kerngroep om ons heen met leden uit de lokale popsector als onze 'lokale adviseur'. Eerst omschreven we waar het begrip popmuziek voor staat en waar de afbakening in genres ligt. Ook als context inventariseerden we de lokale popinfrastructuur op de onderdelen productie, educatie en presentatie, en brachten we landelijke trends en ontwikkelingen in de popmuzieksector in beeld. Voor de verschillende oefenruimteplannen verrichtten we een haalbaarheidsstudie, inclusief een benchmark met vergelijkbare steden. We inventariseerden de lokale en Euregionale samenwerking binnen de popmuzieksector en adviseerden de gemeente over de kansen en mogelijkheden voor samenwerking en afstemming. Onze rapportages zijn verwerkt in en onderdeel van de nota 'Popbeleid Maastricht', en zijn gebruikt bij het besluit tot aanname van het popbeleid door de gemeenteraad.