LAgroup ontwikkelde een visie op de kansen en verbeterpunten van de verblijfsaccommodatiemarkt in Noordwijk, als onderdeel van de Omgevingsvisie Noordwijk.

De laatste beleidsvisie van de gemeente Noordwijk met betrekking tot het verblijfsaccommodatieaanbod in de gemeente betrof al wat ouder hotelbeleid. Gezien de dynamiek in die sector had de gemeente behoefte aan een actuele visie op de verblijfsaccommodatiesector in de gemeente. Deze visie diende als input voor de omgevingsvisie die binnen de gemeente werd voorbereid. Doel van de verblijfsaccommodatievisie is niet om het aanbod aan verblijfsaccommodaties in Noordwijk per se te laten groeien, maar ook en vooral om deze beter bezet te krijgen.

Noordwijk - Hotel Villa De Duinen
Noordwijk - Hotel Villa De Duinen

LAgroup heeft onderzocht hoe het huidige verblijfsaanbod er in Noordwijk voor stond. Hoe is de spreiding over de gemeente, is er voldoende aanbod in het prachtige Noordwijk-Binnen? Wat is de kwaliteit van het aanbod? Zijn er voor meerdere doelgroepen voorzieningen? Sluit het aanbod aan bij de toeristische ambities van Noordwijk - of vice versa? Op welke nieuwe locaties liggen er kansen voor verblijfsaanbod? Of moet er juist meer in de bestaande locaties worden geïnvesteerd? Het onderzoek leidde tot een reeks aanbevelingen over onder andere het toeristisch beleid van Noordwijk, de kansen en beperkingen voor nieuw logiesaanbod, de rol daarbij van de ruimtelijke kwaliteiten van Noordwijk en het leggen van sterkere verbindingen tussen de verschillende toeristische 'polen' van Noordwijk.

Noordwijk - Hotel Huis ter Duin
Noordwijk - Hotel Huis ter Duin