Strijp S geldt alweer een paar jaar als een van de meest boeiende, stedelijke herontwikkelingsprojecten van Nederland. LAgroup had het genoegen om hieraan mede te mogen bijdragen. Bij aanvang van het project waren wij verantwoordelijk voor de conceptuele ontwikkeling van het Leisure programma op Strijp S. Meer recent stelden wij voor Trudo de retail- en horecastrategie voor het gebied op.

Strijp S, een voormalig Philipsterrein en een belangrijk gebied voor de stad Eindhoven, kwam vrij. Adriaan Geuze van West 8 ontwikkelde het stedenbouwkundige plan voor Strijp S. In opdracht van Woningcorporatie Trudo werkte architect Jo Coenen het plan uit voor De Driehoek. In dit gebied binnen Strijp S zijn onder andere de omvangrijke monumenten de Hoge Rug, het Klokgebouw en het Veemgebouw geconcentreerd. LAgroup kreeg de vraag welk leisure programma hier ontwikkeld zou moeten en kunnen worden.

Wij formuleerden een 'ambition statement' voor de herontwikkeling van het gebied. Dit document bevatte de uitgangspunten voor de ambitie, identiteit en het imago van de stad Eindhoven en het terrein Strijp S. Wij vertaalden dit vervolgens naar een mix van woon-, werk- en vrijetijdsfuncties, ondersteund met referentieprojecten in woord en beeld. Als overkoepelend thema voor het programma kozen we 'Het nieuwe wonen, werken en recreëren'. We werkten dit verder uit in drie subthema's voor mogelijke vrijetijdsvoorzieningen in Strijp S: 'Food & Entertainment', 'Design' en 'Sport & Wellness'.

Wij gaven onze visie met betrekking tot met name de vrijetijdsfuncties die een bovenregionale aantrekkingskracht konden hebben. Deze moesten passen bij de grootschaligheid van Strijp S en zijn ligging tegen de binnenstad aan. Wij presenteerden de gekozen vrijetijdsfuncties, thema's en referentieprojecten aan diverse gremia.

Later stelden wij voor Trudo de retail- en horecastrategie voor het gebied op. Onderdeel hiervan was een marktverkenning onder potentiële exploitanten en retailers. Deze marktverkenning leidde onder meer tot de vestiging van het bijzondere restaurant Radio Royaal in het Machinegebouw op Strijp.

Kijk op strijp-s.nl voor een overzicht van de laatste ontwikkelingen in het gebied.