In opdracht van bioscoopexploitant NH Bioscopen heeft LAgroup de afgelopen jaren diverse plannen en locaties voor nieuwe bioscopen beoordeeld. Onze onderzoeken speelden onder meer een belangrijke rol bij de realisatie van de NH bioscoop CineMeerse, een bioscoop in het centrum van Hoofddorp met acht zalen en circa 1100 zitplaatsen. CineMeerse draait inmiddels alweer enige jaren (erg) goed.

Hoe we het bioscooponderzoek uitvoerden
Het onderzoek voor CineMeerse startte met een kwalitatieve beoordeling van de beoogde bioscooplocatie aan het Raadhuisplein in Hoofddorp. Vervolgens beoordeelden we het plan voor CineMeerse, mede gebaseerd op de bioscoop van NH Bioscopen in Schagen. Daarna brachten we andere bouwplannen voor bioscopen in de regio Hoofddorp in kaart en maakten we een kwantitatieve analyse van de huidige Nederlandse en lokale bioscoopmarkt. 

Op basis van het onderzoek kwamen we tot een raming van een realistisch bezoekaantal voor CineMeerse. Deze onderbouwde ramingen maakten mede mogelijk dat NH Bioscopen hun plan in Hoofddorp gefinancierd kreeg.  

Ook nieuwe plannen in pijplijn van NH Bioscopen getoetst 
De ambities van NH Bioscopen reiken verder dan de huidige drie bioscopen. Recentelijk hebben we voor een aantal potentiële nieuwe locaties de markt- en bezoekpotentie onderzocht. De locaties – en resultaten – van deze onderzoeken zijn op het moment van schrijven nog vertrouwelijk.