In opdracht van de Nederlandse Associatie voor de Podiumkunsten (NAPK) onderzochten we hoe de verdiencapaciteit van de structureel gefinancierde jeugdproducenten kan worden vergroot en op welke vlakken er ruimte is voor groei en ontwikkeling. Op basis van het onderzoek formuleerden we concrete aanbevelingen voor de mogelijk toekomstige verdiencapaciteit van de jeugdproducenten.

Wij voerden een onderzoek uit naar de huidige en potentiële verdiencapaciteit van de jeugdpodiumproducenten. Door de politieke en economische ontwikkelingen zijn de jeugdproducenten meer dan ooit genoodzaakt om ondernemerschap verder te ontwikkelen. Voor NAPK en haar leden was dit aanleiding voor een actueel onderzoek. Het onderzoek is zowel kwalitatief als kwantitatief ingestoken. Wij hebben een benchmark uitgevoerd en de huidige kengetallen en inkomstenstromen geanalyseerd. Voor de interne analyse raadpleegden we de jeugdproducenten en hielden daarnaast een externe analyse zodat we het onderzoek konden plaatsen in de context van de markt – bezoekers, theaters en scholen – het politieke beleid en de economische ontwikkelingen. Op basis hiervan formuleerden we concrete aanbevelingen voor de kansen en mogelijkheden voor de toekomstige verdiencapaciteit van de jeugdpodiumproducenten. Het rapport - Pluspunten - is op de NAPK-website te raadplegen. (foto: sandermuller.photography)