Hoe krijgt Amsterdam Science Park een congreshotel dat enerzijds gericht is op de hoogwaardige instituten en bedrijven op het science park maar anderzijds de hotelexploitant voldoende vrijheid van ondernemen biedt om een rendabele exploitatie te kunnen voeren. Welke eisen moeten aan de exploitant worden gesteld en welke aanvullende wensen heeft de UvA? En is er voldoende vraag vanuit Amsterdam Science Park zelf om tot een voldoende bezetting van kamers en zalen te komen?

Amsterdam Science Park is afgelopen twintig jaar getransformeerd tot een toplocatie van internationale allure, met gerenommeerde onderzoeksinstellingen, twee faculteiten van de Universiteit van Amsterdam (UvA), het Amsterdam University College, de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX, een van de grootste internetknooppunten ter wereld), woningen, kantoren, een NS-station en sport- en culturele voorzieningen. Wat nog ontbreekt, is een congreshotel. In opdracht van de UvA heeft LAgroup een realistisch programma van eisen en wensen voor dit congreshotel opgesteld. Welke voorzieningen moeten er komen? Hoe groot en van welk niveau? Wat betekent dit voor het ruimtelijke kader en voor het parkeren? Basis vormde onder andere onderzoek onder de instituten en bedrijven op het science park naar hun behoefte aan hotelkamers en congresfaciliteiten. LAgroup adviseerde de UvA ook op welke manier marktpartijen het beste kunnen worden benaderd en gestimuleerd om een dergelijke faciliteit te realiseren en exploiteren.

Amsterdam Science Park