Als je uitstekende vergaderruimten en fraaie publieke ruimten in je gemeentehuis hebt, zoals een trouwzaal en raadzaal, waarom zou je die dan niet vaker gebruiken? De gemeente Lansingerland vroeg zich af of deze ruimten niet incidenteel kunnen worden ingezet voor commerciële verhuur. LAgroup onderzocht die vraag, bracht de marktkansen en de voor- en nadelen in kaart en formuleerde randvoorwaarden voor als de gemeente daadwerkelijk zou kiezen voor commerciële verhuur.

De gemeente Lansingerland heeft sinds een aantal jaren een indrukwekkend nieuw gemeentehuis in Bergschenhoek. De gemeente overweegt om de vergaderfaciliteiten en publieke ruimten in het gemeentehuis ook beschikbaar te stellen voor commerciële verhuringen. Enerzijds draagt dat bij aan hun visie dat een gemeentehuis een 'huis van de gemeenschap' moet zijn, anderzijds kan het zorgen voor extra inkomsten die kunnen worden ingezet voor maatschappelijke doeleinden.

Concurrentie?
Omdat een overheid niet zomaar commerciële activiteiten mag ontplooien, vroeg de gemeente aan LAgroup hun wens eerst te onderzoeken. Is er een markt voor commerciële verhuur? Concurreert de gemeente hiermee niet met eigen ondernemers? Zou je dit wel moeten willen als gemeente? En zo ja, wat is er dan nodig om aan de vraag te kunnen voldoen?

Gemeentehuis Lansingerland
Gemeentehuis Lansingerland

LAgroup onderzocht de aanbodstructuur van conferentie-, vergader- en eventcentra in en rond Lansingerland. Ook werd de geschiktheid én de beschikbaarheid van de ruimten voor commercieel gebruik in het gemeentehuis in kaart gebracht. We keken ook bij gemeenten elders in Nederland hoe die hiermee omgaan. Bovendien inventariseerden we de mogelijke voor- en nadelen van dergelijke verhuur en formuleerden wij randvoorwaarden om de verhuur in goede banen te leiden. De rapportages vormden voor het gemeentebestuur input om een besluit te kunnen nemen over het al dan niet commercieel gaan verhuren.