De vraag aan LAgroup was om te onderzoeken welk beleid de gemeente Amsterdam voerde op het gebied van culturele diversiteit in de cultuursector, hoe de Kunstraad over dit onderwerp adviseerde en hoe de structurele financiering van cultureel diverse cultuurinstellingen verliep?

Om het moment van het onderzoek ontvingen cultureel diverse ('multiculturele') cultuurinstellingen drie procent van de structurele subsidies die de gemeente Amsterdam aan cultuurinstellingen verstrekt. Een gering percentage, gezien het aandeel niet-westerse allochtonen in de Amsterdamse bevolking (32 procent). Dat is een van de belangrijkste conclusies uit de quickscan 'Culturele diversiteit in de Amsterdamse cultuursector'.
Tien jaar nadat staatssecretaris Rick van der Ploeg culturele diversiteit in de cultuursector politiek agendeerde, onderzocht LAgroup welke rol dit onderwerp speelt in het Amsterdamse cultuurbeleid. Uit de quick scan bleek onder meer dat cultureel diverse cultuurinstellingen een relatief gering deel toegekend krijgen van de subsidie die ze aanvragen en dat ze relatief kleine subsidiebedragen ontvangen. Het onderzoek werd aangeboden aan de Amsterdamse cultuur-wethouder en mogelijk gemaakt door Stichting DOEN, de Stadsschouwburg, Paradiso en Likeminds.