Het Rietveldpaviljoen in Amersfoort, van de internationaal befaamde architect Gerrit Rietveld, is in 1959 ontworpen als een tentoonstellingsgebouw. Het is een gemeentelijk monument in eigendom van de gemeente Amersfoort. Het paviljoen is recentelijk leeg komen te staan, maar in 2017 nog wel gebruikt voor een tentoonstelling in het kader van het Mondriaanjaar. De gemeente Amersfoort staat nu voor de vraag op welke wijze zij invulling wil geven aan de toekomst van het Rietveldpaviljoen. De gemeente heeft LAgroup gevraagd een quickscan uit te voeren naar interessante profielen en invullingen van het monument.

Vijf mogelijke interessante invullingen voor het paviljoen
Als eerste hebben we de status quo van het paviljoen in kaart gebracht, uitmondend in een aantal sterkten, zwakten en kansen en bedreigingen (SWOT). Uitgaande van deze 'SWOT-analyse' hebben wij een reeks invullingen voor het paviljoen bedacht. Die invullingen zijn ondergebracht in een kunstinhoudelijk, een cultureel erfgoed- of een commercieel profiel. Vijf van de invullingen hebben wij nader uitgewerkt, met een verwijzing naar vergelijkbare voorbeeldprojecten in binnen- en buitenland. Het zijn: een centrum voor design, architectuur en interieur, een museale invulling door een privéverzamelaar of als dependance, een centrum voor cultureel erfgoed, ‘het goede leven’ (combinatie van restaurant, galerie, design en winkel) en een Flagship store. De vijf invullingen zijn beoordeeld op veertien inhoudelijke, markt-, omgevings-, sturings- en plannings- en financiële criteria. Voor dit laatste aspect hebben wij samengewerkt met bbn bouwkostenadviseurs.

Belangrijkste conclusies en aanbevelingen
De conclusies van de quickscan richten zich op het belang van het paviljoen voor de stad, het eigendom van het monument, de keuze voor een culturele of commerciële invulling en het profiel dat we aanbevelen. Op basis van de geformuleerde criteria lijkt vooralsnog een museale invulling door een privéverzamelaar of als dependance het meest interessant, gevolgd door een centrum voor design, architectuur en interieur.

Ook hebben we aandacht besteed aan de rol van lokale initiatieven en de financiële consequenties van de voorgestelde keuze. Tot slot hebben we de vervolgstappen in kaart gebracht die de gemeente zou moeten nemen om tot een nieuwe invulling van het paviljoen te komen. De stap is nu aan hen.