In het manifest van Stad-Forum staat: 'Eigenzinnig, radicaal en van ons allemaal. Zie hier de kernwaarden van ons manifest voor de binnenstad. Op tien plekken maken we ruimte. Ruimte die we teruggeven aan de Amsterdammers. En we legden een Nieuw Amsterdams Peil vast, met zes ruimtelijke principes die bruikbaar zijn voor alle historische binnensteden.' Hiermee wil Stad-Forum een bijdrage leveren aan de toekomst van de Amsterdamse binnenstad.

Stad-Forum is een onafhankelijke denktank die de gemeente Amsterdam adviseert over stedelijke ontwikkeling, zowel op eigen initiatief als op verzoek van het college van b en w. In 2017 heeft Stad-Forum gewerkt aan een manifest voor de Amsterdamse binnenstad waarmee ze een bijdrage willen leveren aan de discussie over de toekomst van de binnenstad. Zoals in het manifest staat, 'Er zijn tien ingrijpende maatregelen nodig voor de binnenstad. Deze maatregelen hangen nauw met elkaar samen, het is geen snoeptrommel waar je alleen uit pakt wat je bevalt.' Het manifest is te lezen op voordebinnenstad.nl.

Stephen Hodes maakte deel uit van de projectgroep die hieraan heeft meegewerkt. De focus van zijn bijdrage was toerisme, drukte en balans in de binnenstad en wat de stad hieraan kan doen.