In Rijswijk wil de gemeente terug naar haar oude stadhuis. Niet alleen als gemeentehuis, maar als Huis van de Stad, samen met de potentiële partners Bibliotheek aan de Vliet, Trias centrum voor de kunsten en Welzijn Rijswijk. Aan LAgroup is gevraagd de partners te ondersteunen bij het vormgeven van hun samenwerking en de consequenties daarvan.

Foto: het 'oude stadhuis' huidige situatie (rijswijk.groenlinks.nl)

Het 'oude stadhuis' van de Eindhovense architect J.C. van Buijtenen uit 1967 – naar een ontwerp uit 1955 – staat sinds 2003 leeg. Toen verhuisde de gemeente haar stadhuis naar de locatie waar men nu zit. Na verschillende (tijdens de crisis) gestrande marktplannen voor de herontwikkeling van dit 'oude stadhuis', is er sinds enige jaren een plan in ontwikkeling om het gebouw weer in eigen en publiek gebruik te nemen. Niet alleen omdat de gemeente, de bibliotheek en Trias nieuwe huisvesting nodig hebben. Vooral ook om de samenwerkende functies plus horeca in één huis van toegevoegde waarde te laten zijn voor de inwoners van Rijswijk.

LAgroup ondersteunde de potentiële partners bij het vormgeven van een realistische en haalbare samenwerking op het vlak van inhoud/gezamenlijke programmering van het Huis van de Stad, publiek en marktpositionering, en bij het in beeld brengen van de consequenties voor ruimte en facilitair, gebouwbeheer, personele organisatie en financiële exploitatie. Mede op basis van verschillende werksessies met de beoogde partners en het betrekken van de andere culturele partners in de stad, schreef LAgroup het bedrijfsplan.

Foto: impressie centrale binnenplein (inbo.com/nl)