In 2017 is in Alkmaar een nieuwbouw groot poppodium Victorie geopend. Ondanks dat de prestaties rond activiteiten en publieksbereik boven verwachting en goed waren, kwam het nieuwe poppodium al snel in de financiële problemen waarvoor een oplossing gevonden moest worden.

Foto: DP6 architectuurstudio

Het nieuwe poppodium heeft een voor de stad Alkmaar (108.000 inwoners) en het grote werkgebied eromheen een passende capaciteit: een grote en een kleine zaal met 850-900 respectievelijk 225 staanplaatsen. Al kort na de opening werd duidelijk dat er een fors structureel begrotingstekort was, ondanks goede prestaties op het vlak van (aantallen) activiteiten en publieksbereik. De gemeente vroeg LAgroup de financiële exploitatie door te lichten en (inhoudelijke en financiële) scenario’s op te stellen voor een toekomstbestendig Victorie. Tijdens het onderzoek bleek al snel dat de exploitatieprognose die bij de besluitvorming in 2014 werd voorgelegd, niet realistisch is en niet past bij de door de gemeente gewenste regionale ambitie en ook niet bij de grote publiekscapaciteit. LAgroup ontwikkelde drie scenario's voor de toekomst. In het meest bij Alkmaar, zijn groot-regionale ambitie en de publiekscapaciteit van Victorie passende scenario zou de exploitatiesubsidie moeten verdubbelen. Dat was tegelijk ook het meest toekomstbestendige scenario, waarvoor de gemeenteraad van Alkmaar uiteindelijk heeft gekozen.