Second opinion & onderzoek theaterfunctie in Centrum Leidsche Rijn

Projectbureau Leidsche Rijn heeft de ambitie een aantrekkelijke theaterfunctie te ontwikkelen voor het centrum van Leidsche Rijn. Aan LAgroup werd gevraagd een reactie te geven op de plannen, en onderzoek te doen naar een haalbare theaterfunctie op die plek. Op basis van marktconsultatie, een benchmark en onderzoek naar de bezoekpotentie brachten we een advies uit.

Het centrum van Leidsche Rijn is in aanbouw. Doel is een levendig centrum van de wijk met retail, wonen, kwalitatieve openbare ruimte en aantrekkelijke vrijetijdsfuncties, zoals leisure en cultuur. De intentie is om, behalve een bioscoop op de kap van de A2, ook een ‘cultuurtrekker van formaat’ te ontwikkelen in het centrum. Gedacht wordt aan theater, gaming, een plek voor cross-overs en andere vrijetijdsfuncties. LAgroup bestudeerde het in 2011 ontwikkelde plan, een Schouwburg XL, een theaterzaal met 1500 zitplaatsen. Gezien de veranderende markt, andere theaters in de omgeving en het land adviseerden wij om dit plan bij te stellen. Met als vertrekpunt de kenmerken van het stadsdeel in aanbouw, het cultuurgedrag en de demografie van bewoners van de verschillende stadsdelen, onderzochten we wat goede ingrediënten zijn voor een cultuurtrekker in het centrum, complementair aan bijvoorbeeld Podium Hoge Woerd en vrijetijdsactiviteiten in het historische centrum van Utrecht.

De gemeente Utrecht pakt het proces stap voor stap aan. Ze wil een gedragen en haalbaar project realiseren waar het stadsdeel behoefte aan heeft en trots op kan zijn. De laatste jaren betrekt de gemeente ons op gezette momenten bij de planvorming van de cultuurfunctie in Leidsche Rijn. We zijn benieuwd hoe de centrumfunctie zich ontwikkelt!