LAgroup beoordeelde tijdens de planontwikkeling van TivoliVredenburg of de voorgestelde organisatie- en exploitatieprognoses aansloten bij de ambities en vooral of de prognoses haalbaar waren. De analyse moest leiden tot een bijstelling van de ambities en tot het verfijnen van de plannen en prognoses.

In het stationsgebied in Utrecht is op de plek van het oude Muziekcentrum Vredenburg een nieuw muziekpaleis verrezen aan de opnieuw opengegraven Catherijnesingel. Een nieuwe gezamenlijke organisatie, voortkomend uit Muziekcentrum Vredenburg en popzaal Tivoli, exploiteert dit – voor Nederlandse begrippen – ongekende muziekcomplex met vijf concertzalen met een totaalcapaciteit van meer dan 5.000 personen, en een openbare horeca. De partners in het project stelden aan het begin van de planontwikkeling een businessplan op voor de organisatie en de financiële exploitatie van het toen beoogde nieuwe muziekcomplex. Met een second opinion door LAgroup naar de haalbaarheid van dit plan namen wij de structuur en de omvang van de toen beoogde organisatie onder de loep, en beoordeelden we met name (de haalbaarheid van) het activiteitenaanbod en -niveau, de bezoekersaantallen, de entree- en inkoopprijzen, de horeca-exploitatie, en de taakstellingen van commerciële verhuringen. De partners gebruikten de resultaten van onze beoordelingen bij het verfijnen van de plannen en het bijstellen van de (financiële) prognoses.