Het Spaarnestad fotoarchief moest duurzaam behouden blijven. Het plan was de 12 miljoen foto's onder te brengen bij het Nationaal Archief en voortaan samen de exploitatie en ontsluiting van hun gezamenlijke fotoarchieven te verzorgen. LAgroup begeleidde dit proces en we ontwikkelden een samenwerkingsmodel dat rekening hield met alle relevante issues die bij beide partijen speelden.

Spaarnestad Photo is een particulier fotoarchief en met twaalf miljoen pers- en documentaire foto's een van de belangrijkste beeldarchieven van 20e-eeuws Nederland. De overheidsdienst Nationaal Archief bezit een fotocollectie van drie miljoen stuks. Deze twee organisaties zochten toenadering tot elkaar voor een duurzaam behoud van het Haarlemse Spaarnestad fotoarchief voor toekomstige generaties, en voor de exploitatie en ontsluiting van hun gezamenlijke fotocollecties. Om de samenwerking gestalte te geven en tot een realiseerbaar model te komen, hebben zij LAgroup gevraagd dit proces te begeleiden, te sturen en inhoudelijk vorm te geven. Belangrijke issues hierbij zijn het Rijksbeleid voor samenwerking met particuliere instellingen, de financiële kaders (waaronder de omvangrijke conserverings- en digitaliseringskosten), de juridische verhoudingen en de eigendomsposities van de 240 deelcollecties. Uiteindelijk is een model ontwikkeld waarmee de partners hun samenwerking daadwerkelijk tot stand hebben kunnen brengen.