Culturele diversiteit in de culturele sector

De Nederlandse samenleving is in toenemende mate multicultureel, maar de weerspiegeling daarvan is nog altijd niet terug te zien in de culturele sector. Wat kunnen de sector en de overheid, als financier, daaraan doen? Waar liggen de kansen?

Hoewel negentig procent van de rijksgesubsidieerde cultuurinstellingen diversiteit een belangrijk onderwerp vindt, beschouwt slechts twintig procent zichzelf als zeer actief op dit gebied. Er bestaat weinig gevoel van urgentie over het thema. Men heeft nauwelijks personeel of bestuursleden met een niet-westerse achtergrond en over het algemeen ontbreken ambities en kennis om daar verandering in te brengen.
Dit zijn de voornaamste conclusies van een grootschalig onderzoek naar culturele diversiteit bij de 212 rijksgesubsidieerde cultuurinstellingen dat LAgroup uitvoerde in opdracht van Netwerk CS. We raadden instellingen aan meer expertise op het gebied van diversiteit te ontwikkelen en van elkaars successen en fouten te leren. Ons voorstel om een Code Culturele Diversiteit te ontwikkelen, waarin instellingen vastleggen wat ze op dit gebied willen bereiken, is intussen door de sector en ministerie overgenomen. Het rapport is te lezen via museumvereniging.n... en de Code Culturele Diversiteit is te lezen via codeculturelediversitei... In de beleidsbrief 'Ruimte voor Cultuur' (2015) is de Code Culturele Diversiteit wederom expliciet genoemd als belangrijk aandachtspunt door de minister van Cultuur.