De Stichting Haags Historisch Museum is, evenals vele andere culturele instellingen, de afgelopen jaren geconfronteerd met bezuinigingen. Deze bezuinigingen zijn met name opgevangen door het verminderen van het aantal formatieplaatsen. Ook functioneert de stichting in een steeds sneller veranderende omgeving en vragen zowel de Raad van Toezicht als de directeur-bestuurder zich af of de stichting, wat betreft strategie en structuur, nog op de goede weg zit.

Quick scan van het Haags Historisch Museum en Museum de Gevangenpoort
Onder de Stichting Haags Historisch Museum vallen twee musea: het Haags Historisch Museum en Museum de Gevangenpoort. Samen bereiken deze twee musea jaarlijks circa 125.000 bezoekers. Het Haags Historisch Museum wordt gesubsidieerd door de gemeente Den Haag en Museum de Gevangenpoort door het Rijk. Voor beide musea hebben wij in twee fasen een quickscan uitgevoerd in combinatie met het verkrijgen van een realistisch beeld van de toekomstige kansen en daarmee van de koers van de stichting. In fase 1 voerden wij een interne analyse uit van de stichting en een externe analyse van de relevante ontwikkelingen in de markt. In fase 2 hebben we, op basis van de uitkomsten van fase 1, strategieën voor de toekomst ontwikkeld.

Haags Historisch Museum
Foto: Stephen Hodes

Drie mogelijke scenario’s voor de toekomst
Uit de quick scan blijkt dat Museum de Gevangenpoort op de juiste weg zit, maar dat het Haags Historisch Museum zich moet heroriënteren op zijn toekomst.

Op basis van de interne en externe analyse, de daaruit voortkomende confrontatiematrix, en wat passend bij én onderscheidend is voor Den Haag, hebben we drie scenario’s uitgewerkt voor de toekomst van het Haags Historisch Museum:

  • Scenario 1: Binnen de muren - vaste presentatie met een focus op de verhalen van Den Haag uit het verleden
  • Scenario 2: Binnen de murenplus – vaste presentatie over de verhalen van Den Haag uit het verleden en tijdelijke tentoonstellingen
  • Scenario 3: Buiten de muren met de stad als podium, waarbij tijdelijke en semipermanente programma’s in de stad worden ontwikkeld en geprogrammeerd.

Deze scenario’s zijn modulair en kunnen worden gecombineerd.

Verder aan de slag
Op basis van de quickscan is de Stichting Haags Historisch Museum nu aan de slag om invulling te geven aan de toekomst van het Haags Historisch Museum.