Collectieve cultuurmarketing in Den Haag

Hoe kan Den Haag het meest effectief in de markt worden gezet als cultuurbestemming en als cultuurstad, en welke projecten kunnen bijdragen aan collectieve cultuurmarketing?

Deze vraag heeft de gemeente Den Haag, samen met Stichting Directieoverleg Podiumkunsten Den Haag, Stichting Directieoverleg Haagse Musea, Den Haag Marketing en de Haagse Festivals, aan LAgroup voorgelegd. Op basis van deskresearch, een twintigtal diepte-interviews en online consultaties onder landelijke experts en Haagse cultuurinstellingen werden de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de Haagse cultuursector geïnventariseerd. Op basis hiervan maakte LAgroup strategische keuzes en formuleerden we een position en ambition statement voor de stad. Wij constateerden dat Den Haag een volwassen cultuurstad is voor een wereldpubliek, een stad die tijdloze klasse en eigentijdse kwaliteit combineert. Vooral (kunst)musea, erfgoed (het historische deel van de binnenstad), moderne dans en musicals zijn kansrijke genres voor Den Haag. Daarnaast is een aantal kansrijke (niche)markten voor de langere termijn aangewezen. Ook is vastgesteld dat er veel ruimte is voor effectievere samenwerking binnen de cultuursector en tussen de cultuur- en toeristische sectoren. Ons rapport is gepresenteerd aan en breed verspreid onder de relevante Haagse sectoren.