Op veel van de terreinen waarop LAgroup zich richt in Nederland, is het Brusselse adviesbureau IDEA Consult actief in Vlaanderen. Waar mogelijk bundelen we onze krachten om van elkaar te leren en om in projecten meer toegevoegde waarde aan opdrachtgevers te bieden. LAgroup ondersteunde IDEA Consult bij hun opdracht voor de gemeente Knokke-Heist. Dat betrof de opmaak van een strategisch plan met betrekking tot detailhandel, horeca en evenementen, met het oog op de verdere ontwikkeling en versterking van de gemeente.

Hoe te reageren op ontwikkelingen in detailhandel en horeca
Het doel van deze opdracht was een visie op te stellen met versterkende acties die rekening houden met specifieke aandachtspunten zoals pop-upstores, leegstand, e-commerce, zondagswinkelen in andere steden, het niet aansluiten van de horeca op bepaalde doelgroepen zoals congrestoeristen en het verdringen van horeca en wonen door detailhandel en B&B’s.

De visie werd vertaald naar concrete doelstellingen waarbij acties en een bijhorend instrumentarium werden benoemd om de doelen te bereiken. LAgroup bracht kennis in met betrekking tot verblijfsaccommodaties, horeca en evenementen.