Een jaar na de opening van het nieuwe Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk onderzocht LAgroup of de toenmalige aannames in de praktijk werden gehaald, en of deze realistisch waren voor de toekomst. We adviseerden de aannames bij te stellen en gaven daarbij aan waar de kansen liggen voor (financiële)verbeteringen en voor verdere samenwerkingsmogelijkheden in het clustergebouw (o.a. met de bibliotheek).

Als basis voor onze doorlichting brachten we onder meer de ontwikkelingen in beeld voor de sectoren waarin De Nieuwe Kolk (DNK) opereert, voerden we benchmarks uit met vergelijkbare bioscopen en theaters en maakten we de aanbodmarkt van horeca en verhuur in Assen zichtbaar. Hiermee en met analyses op de tegenvallende (financiële) prestaties van DNK over het eerste jaar beoordeelden we of de destijds gehanteerde ambities realistisch waren. Onze bevindingen wezen uit van niet, en wij adviseerden een op haalbaarheid gebaseerde aanpassing van de ambities en hoe de financiering daarvan gerealiseerd zou moeten worden. We presenteerden het rapport aan de gemeenteraad van Assen, de Raad van Toezicht van DNK en aan de pers. Ons rapport lag ten grondslag aan de besluitvorming binnen de gemeente over de aanpassing van de exploitatiesubsidie. DNK gebruikte ons rapport als basis voor het nieuw op te stellen bedrijfsplan waarin de door LAgroup geschetste (financiële) kansen op de belangrijkste exploitatieonderdelen werden vertaald in uitvoeringsambities.