Het Stedelijk Museum Kampen opende zijn deuren in het oude raadhuis in 2009. De cultuurhistorische vaste tentoonstelling over Kampen was inmiddels tien jaar oud, en samen met de aanstaande verzelfstandiging een goede gelegenheid om het inhoudelijk concept van het museum tegen het licht te houden. De gemeente Kampen vroeg LAgroup om toekomstbestendige scenario's te ontwikkelen.

Het oude raadhuis, thans Stedelijk Museum Kampen. Foto: website museum

Het huidige Stedelijk Museum Kampen (SMK)
De huidige vaste tentoonstelling was in 2009 opgesteld over de cultuurhistorie van vier hoofdthema's: water, geloof, rechtspraak en Huis van Oranje, en in de tien jaar daarna nauwelijks veranderd. Daarnaast bood het SMK wisseltentoonstellingen rond moderne en hedendaagse beeldende kunst, ook in de twee satellietlocaties in de stad.

Scenario's voor een toekomstbestendig SMK
Samen met het SMK hebben we in verschillende werksessies over het bestaande en over nieuwe museumconcepten gesproken. Als onderlegger hiervoor hadden we allerlei contextinformatie geïnventariseerd, waaronder ontwikkelingen in de museumsector en twee benchmarks. Ook maakten we voorafgaand een analyse met de kwaliteiten van Kampen en interviewden we de lokale cultuurhistorische instellingen en de lokale en provinciale stadsmarketingorganisaties.

In het ontwikkelde nieuwe museumconcept zou in onze ogen de geschiedenis van Kampen centraal staan en verteld worden vanuit de belangrijkste en onderscheidende verhaallijn 'Hanzestad'; Kampen was ooit de belangrijkste Hanzestad van ons land. Verder zou de stadsgeschiedenis verbeeld worden met meerdere (ook wisselende) verhaallijnen, mede met de introductie van cultuurhistorische wisseltentoonstellingen. Behalve dit nieuwe museumconcept onderzochten we ook hoe het huidige SMK-concept (meer) toekomstbestendig gemaakt kan worden. Van de beide scenario's brachten we tot slot de consequenties in beeld voor:

  • de huisvesting en specifiek de tentoonstellingsruimten, samen met huisvestingsspecialist ToornendPartners;
  • de benodigde eenmalige investeringssubsidies, plus de jaarlijkse budgetten voor vervangingsinvesteringen bij de vaste tentoonstellingen en voor de wisseltentoonstellingen (ook samen met ToornendPartners);
  • de exploitatieprognoses waaruit de benodigde exploitatie- en huisvestingssubsidies blijken.
Gezicht op Kampen vanaf de IJssel. Foto: kampeninbeeld.eu