Toekomstvisie gemeente 's-Hertogenbosch op Brabanthallen/1931 Congrescentrum

Welke rol moet de gemeente 's-Hertogenbosch spelen met betrekking tot Brabanthallen/1931? Hoe functioneert het complex en wat is het belang ervan voor de stad en de regio? Deze vragen heeft LAgroup beantwoord, resulterend in een reeks strategische aanbevelingen voor het complex en aan de gemeente.

Brabanthallen/1931 is een van de grootste beurs-, congres- en evenementenaccommodaties van Nederland. Exploitant is Libéma, mede-eigenaar van het vastgoed is de gemeente ’s-Hertogenbosch. De gemeente had behoefte aan een visie op de toekomst van het complex, om haar strategie met betrekking Brabanthallen/1931 te kunnen bepalen. Aspecten die daarbij een belangrijke rol speelden, waren de spin-off van het complex voor de stad qua werkgelegenheid en bijdrage aan het imago en profiel van de stad en de rol die de gemeente bij het complex zou moeten spelen. Samen met Respons analyseerden wij hoe het complex functioneert (positionering, activiteitenniveau, financieel), wat de ontwikkelingen in de markt zijn en wat dit voor de toekomst betekent. We formuleerden een reeks strategische aanbevelingen waarmee de gemeente een eigen visie op haar rol kan ontwikkelen en waarmee de exploitant het complex toekomstbestendig kan maken. Op basis van deze aanbevelingen ging de gemeente in overleg met Libéma over de toekomst van het complex.