Voor de Rekenkamercommissie van de gemeente Harlingen evalueerden wij het toeristisch-recreatieve beleid van de gemeente van de afgelopen tien jaar en gaven we aanbevelingen wat in de toekomst verbeterd kan worden. De belangrijkste aanbevelingen van de evaluatie richten zich op het maken van strategische keuzes voor het nieuwe beleid en het beter betrekken van de toeristische sector om meer draagvlak te creëren.

Wat heeft de gemeente Harlingen in de afgelopen tien jaar met haar toeristisch beleid bereikt?
In de afgelopen tien jaar is veel verbeterd in het toeristische product van Harlingen en zijn verschillende van de in de beleidsplannen geformuleerde ambities behaald. De externe stakeholders die we in het kader van de evaluatie interviewden waren in het algemeen positief over samenwerking met gemeente. Wel werd in de gesprekken duidelijk dat de toeristische beleidsnota’s bij de sector in beperkte mate leven. Daarvoor is een beleidsperiode van tien jaar mogelijk ook te lang. Verder concludeerden we dat het aantal toeristen dat Harlingen aandoet in de afgelopen jaren is gegroeid.  

Wat kan in de toekomst beter?
Een beleidsplan met een periode van tien jaar is erg lang gezien de snelle ontwikkelingen in de huidige tijd. Een van onze aanbevelingen was dan ook beleidsnota’s voor kortere periodes op te stellen en de cyclus van planning en evaluatie te verbeteren. Voor het nieuwe beleid is het verder belangrijk om heldere strategische keuzes te maken en doelstellingen te formuleren die realistisch en haalbaar zijn én waarop de gemeente zelf ook invloed heeft. Voor het draagvlak is het ook noodzakelijk om bij het opstellen van het nieuwe beleid de toeristische sector er actief bij te betrekken. De sector is bij de realisering van de toeristische ontwikkeling van Harlingen immers een belangrijke speler. Om de resultaten van de inspanningen zichtbaar te maken, is het van belang om relevante cijfers over de ontwikkeling van toerisme en recreatie bij te houden. Op die manier kan de vinger aan de pols worden gehouden en kan, indien nodig, bijgestuurd worden.